نویسنده = عالم، محمود
تعداد مقالات: 2
2. تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 105-110

محمود عالم؛ داوود الله وردی نیک