نویسنده = الله وردی نیک، داوود
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 105-110

محمود عالم؛ داوود الله وردی نیک