نویسنده = میر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 159-180

محمد میر