نویسنده = مافی تبار، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با گوروهای آئین سیک

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 35-52

صمد سامانیان؛ آمنه مافی تبار