نویسنده = اسلامی فر، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در ایران)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 145-169

حمید ناظمان؛ علیرضا اسلامی فر