نویسنده = شمیسا، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 7-28

سیروس شمیسا؛ شهلا فرقدانی