نویسنده = افخمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم)

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 7-30

علی افخمی؛ سید فرید خلیفه لو