نویسنده = جمشیدی منش، میثم
تعداد مقالات: 1
1. نمود عشق در دیوان حیدری تالپور

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 31-46

محمد بارانی؛ میثم جمشیدی منش