نویسنده = کیخا، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-154

محمدرضا کیخا؛ آمنه سالاری‌فر