نویسنده = زرین پور، داوود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرپذیری اندیشة اقبال از شخصیت پیامبر اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 83-108

محمدتقی زند وکیلی؛ داوود زرین پور