نویسنده = شهبازی، اشکان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقوش تزیینی کاخ‌های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 107-128

آروین مقصودلو؛ سید رسول موسوی حاجی؛ اشکان شهبازی