نویسنده = صادقی علوی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 91-106

محمود صادقی علوی