نویسنده = محمودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادبیات پورانه‌ای در دین و فرهنگ عامة هندو

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 109-132

محسن شرفایی مرغکی؛ ابوالفضل محمودی