نویسنده = ظل ناروئی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 69-86

حسین خاکپور؛ عبدالمجید ظل ناروئی؛ غلامرضا رضوی دوست