نویسنده = اویسی کهخا، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 69-82

ابراهیم رضایی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی