نویسنده = کفشچیان مقدم، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 31-46

اصغر جوانی جونی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ عباس بزرگمهر