نویسنده = دلدار، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی هنر بودایی از طریق شمایل‌‌شناسی مودراها

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 47-68

علیرضا خواجه گیر؛ مرضیه دلدار