نویسنده = مشیرزاده، حمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 133-156

طیبه واعظی؛ حمیرا مشیرزاده