نویسنده = خلیلی جهانتیغ، مریم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ ساختارِ مرزبان نامه و کلیله و دمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

یعقوب فولادی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


2. معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 113-136

نصیر احمد سیدزاده؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی