نویسنده = شیخ حسینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. شگفتی‌های هند در " گرشاسب نامه اسدی" و "شاهنامه فردوسی"

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 63-78

زینب شیخ حسینی