نویسنده = ریاحی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 79-96

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی