نویسنده = یزدان پناه، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 137-157

مریم یزدان پناه؛ فاطمه کاتب؛ ابوالقاسم دادور