نویسنده = کاتب ولیانکو، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی ظروف جواهر نشان ایران و هند

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 125-142

مریم فروغی‌نیا؛ فاطمه کاتب ولیانکو