نویسنده = علیزاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 119-150

علی علیزاده؛ طاهره جهانجویان