نویسنده = کمالوند، فرنگیس
تعداد مقالات: 1
1. نقد تطبیقی- تحلیلی چهار شرح عرفانی دیوان حافظ با تکیه بر غزل آب‌حیات

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 157-172

فرنگیس کمالوند؛ امین رحیمی