نویسنده = جهانگیری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی مرگ در آیین بودایی

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-108

جهانگیر جهانگیری؛ آرش موسوی