نویسنده = دهمرده پهلوان، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تخصص‌‌گرایی، پیچیدگی‌‌های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال‌‌شرق ایران برمبنای داده‌‌های قاراچشمه نیشابور

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-102

مهدی دهمرده پهلوان؛ روح الله شیرازی؛ حسن باصفا