نویسنده = باقری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-190

علیرضا محمودی؛ فاطمه باقری