نویسنده = ابریشم کار، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های پیدایش حکومت ویجیانگر در جنوب هند

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 7-26

صدیقه ابریشم کار؛ هادی عالم زاده