نویسنده = رادنیا، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مرجان رادنیا