نویسنده = شیرخانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-114

احمد شیرخانی