نویسنده = سرافرازی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-78

عباس سرافرازی؛ مریم ابراهیمی