نویسنده = ملک پور افشار، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-214

حمیده ملک پور افشار؛ عباس سرافرازی