نویسنده = طباطبایی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخه‌ی رامایانای فریر با نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

ثمین مدبر؛ غلامرضا هاشمی؛ زهره طباطبایی