نویسنده = شکاری‌‌نیری، جواد
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

جواد شکاری‌‌نیری