موضوعات = مطالعات هند
تعداد مقالات: 2
1. مروری توصیفی تحلیلی برتفسیر عبد الماجد دریابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

مهرناز گلی؛ محمد بزرگزاده


2. گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

اسماعیل زارع بهتاش