نویسنده = محمدعلی پشت دار
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نسخه خطی «شرح تحفه الاحرار» ملتانی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 95-108

محبوبه حاتمی یزد؛ علی زمانی علویجه؛ محمدعلی پشت دار؛ فاطمه کوپا


2. نقد و تحلیل نسخه خطی منشآت محمد شاه بهمنی

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 47-64

علی پشت دار؛ افسانه عظیمی