نویسنده = علی زمانی علویجه
تعداد مقالات: 2
1. معرفی نسخه خطی «شرح تحفه الاحرار» ملتانی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 95-108

محبوبه حاتمی یزد؛ علی زمانی علویجه؛ محمدعلی پشت دار؛ فاطمه کوپا


2. معرفی میرزا امان الله حسینی و ارزش محتوای رقعات او

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 43-62

علی زمانی علویجه؛ زهرا آقابابایی؛ مریم براتی ریزی