نویسنده = ابو سعید داورپناه
تعداد مقالات: 1
1. تربیت انسان از دیدگاه رابیندرانات تاگور

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 243-262

محمد نعمانی؛ مسعود خنجرخانی؛ ابو سعید داورپناه