کلیدواژه‌ها = کاخ مسعود سوم
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-212

سید رسول موسوی‌حاجی؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سحر عبدالهی


2. بررسی نقوش تزیینی کاخ‌های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 107-128

آروین مقصودلو؛ سید رسول موسوی حاجی؛ اشکان شهبازی