کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی


2. رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-78

عباس سرافرازی؛ مریم ابراهیمی


3. وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 79-96

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی


4. زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 47-66

رضا رضایی؛ محمد شیخ


5. کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 107-130

علی پدرام میرزایی


6. تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 65-84

صغرا فلاحتی


7. کشمیر و زبان فارسی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 139-160

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی


10. جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 67-98

مرتضی فلاح