کلیدواژه‌ها = شبه‌‌قاره هند
تعداد مقالات: 3
1. کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-190

علیرضا محمودی؛ فاطمه باقری


2. خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-24

احمدرضا بهنیافر


3. تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-156

نادر شوهانی؛ برهان ویسی ناب؛ سهراب امیریان؛ محمد حسن یزدانی