کلیدواژه‌ها = علی‌‌بن‌‌حامد ابوبکر کوفی
تعداد مقالات: 1
1. چچ‌‌نامه؛ حلقۀ‌‌‌‌ آغازین تاریخ‌‌‌‌نگاری اسلامی در هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-256

سیاوش یاری؛ مسلم سلمانی‌یان؛ محبوبه پورجعفری