کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
بررسی آراء وحدت وجودی ابن عربی و اشرف جهانگیر سمنانی (عارفی در شبه‌قاره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

الهام رضوانی مقدم؛ قدرت الله خیاطیان؛ سید حسن طباطبائی