کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده"

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-126

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور


2. هند و امنیت همه‌جانبه در پرتو استراتژی همکاری‌جویی چندگانه

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 9-30

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مرتضی اسمعیلی


3. تحول سیاست خارجی هند

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 25-50

احمد جانسیز؛ محمد تقی زاده انصاری؛ سجاد بهرامی مقدم


4. بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 63-82

مهدی شاهین