کلیدواژه‌ها = افغانستان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-34

علیرضا آبین؛ احسان سامانی


2. تحلیل مکانی-فضایی شکل ‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-44

علی‌‌اکبر دبیری؛ محمدرضا حافظ‌‌نیا؛ سید یحیی صفوی؛ محمد اخباری


3. « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر »

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-234

محسن کیهان پور؛ ابوالقاسم نعمت شهر بابکی


4. امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 255-276

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی


5. بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-22

ابوذر احمدی؛ امیرحمزه سالارزایی؛ سیدعلی خزائی


6. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-254

افشین متقی؛ مراد کاویانی راد؛ سید هادی زرقانی؛ حسن صدرانیا