کلیدواژه‌ها = زبان عربی
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-72

رضا رضایی؛ مرضیه قاسمیان


2. بازتاب فرهنگ وتمدن هند در متون عربی

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 159-176

بتول محسنی راد


3. تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 65-84

صغرا فلاحتی