کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن

دوره 13، شماره 40، بهار و تابستان 1400، صفحه 61-82

طاهره بتول؛ رئیس اعظم شاهد؛ عزالدین رضانژاد


2. مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-202

جواد عصاررودی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146

حسین خاکپور؛ زهرا نیکونژاد؛ ولی الله حسومی


4. مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 119-150

علی علیزاده؛ طاهره جهانجویان