کلیدواژه‌ها = شبه‌قاره
تعداد مقالات: 6
1. بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری

دوره 13، شماره 41، پاییز و زمستان 1400، صفحه 251-266

سهیلا مرادقلی؛ زهرا اختیاری


2. تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-72

رضا رضایی؛ مرضیه قاسمیان


3. بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی دهلوی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 31-50

فاطمه الهامی


4. معرفی نسخه خطی «شرح تحفه الاحرار» ملتانی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 95-108

محبوبه حاتمی یزد؛ علی زمانی علویجه؛ محمدعلی پشت دار؛ فاطمه کوپا


5. وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 79-96

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی