کلیدواژه‌ها = شاهنامه‌ی نادری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 43-58

کمال رضایی شعبان؛ محمود حسن آبادی؛ عبدالله واثق عباسی